Nuus Hoogtepunte

Ons bid dat u 'n heerlike en geseënde 2015 sal beleef!

Geniet u dag.

Kontak ons!

Dankie vir elkeen van u wat inluister. Ons vertrou u geniet ons dienste.

Ons wil graag van u hoor. Wil u nie asb. vir ons epos met u besonderhede, getuienisse, gebedsversoeke of sommer net om hallo te sê?

Stuur asb 'n epos na info@lighuisweb.co.za.

Baie dankie.


Ons saai nou 24 uur per dag uit op die Internet.

U kan na geseende boodskappe en heerlike musiek luister.

Gebruik u rekenaar of selfoon om te luister wanneer u wil.

Ons is nou ook draagbaar deur op u selfoon te luister.

 

PDF Print E-mail

 

Lighuis Gemeente

Die Lighuis Gemeente is 'n volwaardige gemeente van die Lede in Christus Kerk van Suid Afrika.

Pretoria Oos of die ou East Lynne gemeente soos dit bekend gestaan het in die verlede, het gegroei en verander en die bestaande fasiliteite het nie meer voorsien aan die behoeftes nie. Die bestaande kerkgebou word verkoop en die gemeente gebruik tans die skoolsaal by Laerskool Voorpos om in diens te hou.

Die gemeente aktiwiteite word ondersteun deur ‘n gestruktureerde sorg groep beginsel wat die weeklikse byeenkomste bring na die gemeentelede se omgewings. Die sorggroepe het ‘n vaste program wat gevolg word en lê sterk klem op Bybelstudie, gebed en samesyn om ‘n gemeenskap te vorm. Die beginsel word gevolg dat wanneer ‘n sorggroep 12 lede het, dit moet verdeel en ‘n nuwe groep stig sodat daar nie gemeentes binne die gemeente ontstaan en verdeeltheid veroorsaak nie. Pastoor du Plessis besoek die groepe om die beurt om die standard te bevestig.

Die gemeente maak ruimte om  mense te akkommodeer ongeag hulle voorkoms of agtergrond sonder om ons eie erfenis te verwaarloos.

Saterdagaand bidure word tydelik by die Pastorie gehou.

 

Ons Visie:

Verheerlik God deur Heilige Gees gedrewe koninkryksbou in Jesus Christus

Our Vision:

Glorify God through Holy Spirit driven Kingdom growth in Jesus Christ

 

Ons Missie:

Die transformasie van elke lidmaat, gemeenskap en al die nasies tot ware dissipels van Jesus Christus, deur liefde, opleiding, deelname, lojaliteit en gemeenskapsbetrokkenheid

Our Mission:

The transformation of every member, community and all nations to be true disciples of Jesus Christ through love, training, participation, loyalty and community involvement.

 

Last Updated on Saturday, 18 August 2012 15:02